Software

Software, „měkké zboží informatiky“ je programové vybavení informačních zařízení. Naleznete ho nejen v počítačích, ale též v tabletech, mobilech, televizích, DVD přehrávačích, routerech či dálkových ovladačích. Obklopuje nás tedy zásadním způsobem a tak se vyplatí mít o něm základní povědomí.

Software můžeme rozdělit na dvě skupiny – první je systémové programové vybavení (ovladače, firmware, operační systém), který zajišťuje chod samotného zařízení a jeho komunikaci s okolím. Druhou skupinou je aplikační programové vybavení, které zajišťuje vybrané úlohy na základě práce uživatele (např. psaní textu, úprava fotografií) nebo řízení nějakého stroje (tzv. embedded systémy).

Protože software je považován za autorské dílo (byť se na něm může podílet mnoho osob zároveň), uživatelé ho využívají na základě licencí – smluvních dohod. Ne vždy můžete software využívat zdarma, ne vždy za něj musíte platit a v tom, co si s programy můžete dělat jste omezeni. Proto vznikl svobodný software, jehož užívání Vám zaručí maximální množství práv a svobod.

Zajímavé pojednání o historii a současnosti softwaru najdete na Wikipedii, dozvíte se zde např. kdo přišel s prvním návrhem softwaru a proč lze software a jeho licence prodávat. Pokud Vám to nebude stačit nebo hledáte vysvětlení k neznámému termínu, určitě nahlédněte do slovníčku pojmů.