Příspěvky

Homo erectus

Homo erectus, neboli člověk vzpřímený byl jedním z předchůdců dnešního člověka Homo sapiens sapiens. Jak ale ukazuje následující obrázek, možná se s příchodem počítačů člověk opět navrací do svých předchozích stádií. A jak ukazuje denodenní praxe, nejedná se často jen o tělesné proporce, ale také o mozkové kapacity.

Vesele s ČD

Vymoženosti moderní techniky dokáží fascinovat mnoho lidí v mnoha situacích. Předpokládám, že to tak bylo také u manažerů Českých drah, kteří se rozhodli od nového grafikonu zas trochu více obšťastnit své zákazníky - cestující. Od platnosti nového jízdního řádu se ve vozech hlásících stanice ozývá nová znělka, ohlašující cestujícím, že "nyní přijde to mluvené slovo" a oznámení následující ...

Genesis PC

1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic. 2. I oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře. 3. Bůh řekl: "Budiž data." 4. Bůh řekl: "Ať se uloží data na svoje místo". A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky. 5. A Bůh řekl: "Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty". Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil ...