Zálohování a obnova dat

V počítačové branži se lidé mohou dělit na ty, kteří ještě nezálohují a na ty, kteří již o svá data přišli. Přes všechny technologické vymoženosti je nutné mít na paměti zásady přístupu k počítačům  a vědět o omezené životnosti nosičů i o možných rizicích ztráty dat. Mnoho jednotlivců i firem již přišlo o kompletní dokumenty, fotografie, zakázky a další práci za několik let a často to bývá nemalá finanční, bezpečnostní nebo citová újma. Jednoznačná rada proto zní – zálohujte, zálohujte a zálohujte...

Na začátku je důležité rozhodnout, co všechno, jakým způsobem a jak často budete zálohovat. Jste-li domácí uživatel, zvládnete to nejčastěji díky níže uvedeným pravidlům sami. Pokud podnikáte nebo jste firma a dat máte velké množství, může být lepším a v posledku levnějším řešením, pokud si necháte vypracovat analýzu záchrany a obnovy dat a navrhnout řešení.

Co vše zálohovat

Zálohujte především data, která jsou pro Vás nepostradatelná (například účetní data, pracovní projekty). U všech ostatních si můžete vytvořit stupnici:

  1. nenahraditelná a těžko postradatelná data (např. fotografie ze svatby, specifická data a dokumenty - projekty, dotace...)
  2. nahraditelná, ale těžko postradatelná data (např. diplomová práce před odevzdáním, faktury, hesla a přístupy k různým on-line službám, důležité kontakty)
  3. nenahraditelná, ale postradatelná data (foto a video z dovolených, různé dokumenty)
  4. nahraditelná a postradatelná data (filmy, hudba, uskutečněné objednávky aj.)

V průběhu času a s ohledem na situace se samozřejmě může pořadí měnit, nicméně prvotní rozhodnutí Vám umožní vytvořit si přehled, co vlastně v počítači máte a co je pro Vás cenné.

Zálohování samotného operačního systému může být dobrou volbou, pokud víte, jak ho zase rychle obnovit, např. když dojde ke kolapsu pevného disku. Operační systém a programy se ale dají vždy nainstalovat znovu (byť je to v případě MS Windows velmi zdlouhavá práce).

Jak zálohovat

Většinou nedisponujete kapacitami, abyste mohli zálohovat pravidelně všechno. K tomu, abyste nemuseli zálohovat celé disky nebo diskové oddíly spolu s různým nepotřebným balastem, je nutné třídit data již při ukládání do složek.

Doporučení? U dat typů dokumenty, databáze, fotografie, video zálohujte důležité složky. V případě operačních systému zálohujte uživatelská nastavení (složka „Users“ u Windows, skryté adresáře v „home“ na Linuxu), vhodné je též udělat si zálohu celého systémového oddílu po instalaci (můžete se pak rychle vrátit do čistého systému, kam si jen nakopírujete svá uživatelská data a důležité soubory).

Zálohovat můžete buď prostým kopírováním do záložního úložiště nebo k tomu využijte specializovaný software, který dovede data komprimovat, provádět pravidelné kompletní nebo přírůstkové zálohy, či dělat obrazy diskových oddílů. Frekvence zálohování záleží na Vaší aktivitě, ve firmách je vhodná i několikrát denně, u domácích uživatelů stačí týdenní nebo 14 denní zálohy.

Kam zálohovat?

Lokální pevný disk – máte-li v počítači více disků, může to být jednoduchá a rychlá volba. Jeden disk uděláte záložním a specializovaným softwarem sem nasměřujete své zálohy. Pokud Vám ale například vyhoří při bouřce počítač, už se ke svým datům nedostanete.

Externí nebo síťový disk – vhodná volba, ochrání Vás před havárií celého počítače. Je vhodné pravidelně kontrolovat „kondici“ disků a zálohovacích zařízení.

CD, DVD, Blue-ray – dříve nejrozšířenější způsob zálohování. Pokud zálohujete na přepisovatelná média, můžete si dovolit i přírůstkové zálohy, jinak co záloha, to médium. Může to být vhodná volba pro zálohy určitých dat typu svatební foto, školní práce. Je nutné mít na paměti, že životnost optických médií snižuje používání, poškrábání, vystavení horku, prachu, slunci aj. Důležitá data je vhodné v řádu let přepsat na nová média.

USB klíčenky – chcete-li o svá data přijít, zálohujte sem. Nejlépe na různé reklamní flashky, které jste dostali v práci. Jedná se o jednu z nejméně spolehlivých metod, nicméně na krátkodobé uchování dat a přenášení dokumentů se hodí.

Cloud, FTP – velmi oblíbený způsob pro zálohování menších objemů dat. Starost o kvalitu a životnost disků necháváte na poskytovateli služby, objemy do 5 -15 GB na uživatele bývají většinou zdarma. Před tím, než sem pošlete svá soukromá data, si ale pečlivě přečtěte smluvní podmínky, abyste se pak nedivili, že data už vlastně nejsou jen Vaše, ale má je právo používat i poskytovatel OneDrivu, Dropboxu, Gdrivu či podobné služby... Mějte na paměti, že pokud vytváříte sdílené Google dokumenty, pak je nemáte jak zálohovat, na disk se Vám nestáhnou. Pár takových důležitých dokumentů jsem už viděl zmizet...

Obnova dat

Obnova smazaných nebo ztracených dat je možná, ale nikoliv jednoduchá záležitost. Vždy záleží na typu média, kde se data nacházela a v jakém je toto médium stavu.

Klasické pevné disky jsou k obnově vstřícné. Pokud je v pořádku elektronika a mechanika disku, máte vyhráno. Obnovit se dají i několikrát přepsané soubory. Není to ale rychlá a jednoduchá práce a něco vás bude stát.

Optická média (CD, DVD, Blue-ray) jsou velmi náchylná na poškrábání a způsob skladování a je často potřeba vystřídat několik mechanik, než je možné z poškozených médií číst. Obnova dat není zaručena.

SSD disky, USB flash – vzhledem k rozdílnému způsobu ukládání dat je v závislosti na jejich používání obnova některých dat nemožná (poškození paměťových buněk). Většinou ale ztracené, nebo smazané soubory jdou obnovit, byť to něco stojí.

Obnova ztracených dat v cloudových službách (např. Dropbox, Google Drive) je plně na poskytovateli této služby. Poskytovatelé si samozřejmě vytvářejí zálohy, takže pokud se ozvete včas, je velká šance, že Vám ztracená data obnoví. Jistotu tam ale nemáte, přednost mají platící zákazníci a dohadovat se s velkým molochem je někdy o nervy.