Reference

Webové stránky, portály, aplikace

náhled webu

Nákupy v elektronické aukci

Prezentační a informační web. S elektronickými aukcemi nemusíte šetřit jen na energiích.

Práce: nový vzhled, úprava struktury, technická optimalizace CMS

Rok: 2017

www.nakupyvaukci.cz

náhled webu

Klášter Moravská Třebová

Informační web o klášteře sester františkánek, který stát sestrám zabavil a před několika lety převedl na město. O klášter je veden soudní spor.

Práce: kopletní web, zabezpečení

Rok: 2016

klastermt.sestry-nppm.cz

náhled webu

Dětský domov Vrchlabí

Stránky dětského domova ve Vrchlabí.

Práce: kompletní web

Rok: 2015

www.ddvrchlabi.cz

náhled webu

Missio - Papežská misijní díla

Webový portál PMD o misijní pomoci v zemích třetího světa a možnosti zapojení zde v ČR.

Práce: struktura, technické řešení, programování, kódování vzhledu

Rok: 2012-2017

www.missio.cz

náhled webu

Misijní kino

Multimediální web zpřístupňující on-line dokumentární filmy a další média s misijní tématikou.

Práce: kódování vzhledu, technické řešení

Rok: 2014

kino.misijnidila.cz

náhled webu

Workcamp SPS

Stránky podkrkonošského workcampu - dobrovolnického pobytu pro mladé lidi.

Práce: kompletní web

Rok: 2016

workcamp.fontes-tres.cz

náhled webu

E-learning - Pastorační středisko o.p.s.

E-learningové kurzy pro zájemce o křesťanství a katechetickou výchovu.

Práce: vzhled, usnadnění orientace, technická správa

Rok: 2013

moodle.bihk.cz

náhled webu

Hora Matky Boží Králíky

Web o klášteře a známém poutním místě na pomezí Čech, Moravy a Kladska s rozsáhlým barokním areálem.

Práce: kompletní web

Rok: 2013

www.klasterkraliky.cz

náhled webu

Cítit se skvěle

Web osobního kouče metody RUŠ, materiály, služby a programy pro well-being life.

Práce: kompletní web

Rok: 2013

www.cititseskvele.cz

náhled webu

Využití křesťanského dědictví ve výuce

Stránky k projektu KPC pro využití křesťanského kulturního a myšlenkového dědictví ve výuce na ZŠ a SŠ. Včetně implementace výukových CD.

Práce: kompletní web, upgrade

Rok: 2013, 2016

vkd.bihk.cz

náhled webu

Kongregace sester NPPM III. řádu sv. Františka

Stránky řeholní kongregace sester františkánek.

Práce: Převod statických stránek na redakční systém, vzhled

Rok: 2012, 2014

www.sestry-nppm.cz

náhled webu

Penzion Anna

Stránky příjemného rodinného penzionu na okraji Vrchlabí, pod Strážnou hůrou. Web nabízí velké množství informací pro turisty.

Práce: kompletní web

Rok: 2012

www.penzion-anna.cz

náhled webu

Aliance křesťanských festivalů

Stránky neformálního sdružení pořadatelů křesťanských hudebních festivalů v ČR.

Práce: kompletní web

Rok: 2012

www.aliancefestivalu.cz

náhled webu

Otevřené dny pro školy

Stránky projektu adaptačních a formačních kurzů pro žáky středních škol a druhého stupně ZŠ. Kurzy jsou od r. 2015/16 pozastaveny.

Práce: kompletní web

Rok: 2012

odproskoly.bihk.cz

náhled webu

Konference vyšších představených ženských řeholí

Informační web a katalog konference zastřešující ženské řehole v ČR.

Práce: kompletní web, redesign

Rok: 2012, 2014

www.kvpzr.cz

náhled webu

Obec Kněžnice

Stránky malé, ale aktivní obce na Jičínsku.

Práce: kompletní web

Rok: 2011

www.kneznice.cz

náhled webu

Junák - český skaut, středisko Hostinné

Stránky aktivního skautského střediska v Hostinném.

Práce: Migrace z původního redakčního systému, později kompletní redesign a upgrade.

Rok: 2010-2016

hostinne.skauting.cz

náhled webu

Festival Za zdí

Web pro malý podkrkonošský hudební festival. Vzhled akcentuje motto a název festivalu.

Práce: kompletní web

Rok: 2012

festival.fontes-tres.cz

a další malé či dnes již neexistující weby

Videostudio 1293

Žirafa Krkonoše (2011-2015)

ŘK farnost Pecka (2011-2014)

ŘK farnost Vrchlabí (2007-2014)

Software, servisní práce

Instalace a poskytování software

instalace a reinstalace operačních systémů Windows pro firmy i jednotlivce

instalace operačních systémů Linux (ŘK farnost Vrchlabí, domácnosti)

kancelářský a multimediální software pro neziskové organizace (Junák Hostinné, ŘK farnost Vrchlabí, PMD)

programové vybavení PC a další...

Servisní práce

koncept, zajištění a správa elektronické pošty (DD Vrchlabí)

správa a zajištění servisu pro kancelářskou a výpočetní techniku (Junák Hostinné)

čištění, zprovozňování periférií, odvirování, zrychlení chodu aj. (domácnosti)

 

Zálohování a obnova dat

záchrana dat (MK Rozmarýnek z.s., domácnosti)

systém uložení interních dokumentů, synchronizace s cloudem (Junák Hostinné)

systém záloh (ŘK farnost Vrchlabí)