Postup

Tvorba webových stránek, kterou nabízím, je zaměřena především do oblasti informačních a prezentačních webů a komunitních portálů. Nevyhýbám se ale ani složitějším řešením, e-shopům nebo webovým aplikacím. U všech projektů se snažím dodržovat následující standardy kvalitního webu:

- hodnotný obsah  - jednoduchá a přehledná struktura
- respektování webových standardů - přístupnost, snadná ovladatelnost
- rozšiřitelnost  - bezpečné technické řešení

Klasický postup při tvorbě webových stránek: 

  1. Úvodní konzultace – najdeme společně odpovědi na základní otázky;
  2. Analýza potřeb – nedáme na první dojem, Váš web vyžaduje před zahájením prací něco analýzy a zkoumání problému;
  3. Návrh struktury, technologie a designu webu, cenová kalkulace – zde dostanete do ruky „stavební projekt“ včetně postupu, jak dál;
  4. Dohoda na realizaci – Váš souhlas nepovažujeme za formalitu;
  5. Samotná tvorba stránek včetně naplnění obsahem – před dokončením budete mít příležitost vše důkladně odzkoušet a vznést požadavky na opravy a úpravy;
  6. Předání díla, zaškolení do administrace webu, případně též předání manuálů
  7. Dohoda, co s webem dále – budete chtít placenou podporu nebo si web budete spravovat sami? Pokud zde ukončíme spolupráci, poskytneme Vám kontakty, kde naleznete pomoc.

Tvorba webové stránky trvá zpravidla 4-7 týdnů, v závislosti na rozsahu projektu, míře připravenosti a komunikaci se zadavatelem. Vzhledem k tomu, že je tvorba spolu-prací, můžete svým přístupem a paralelní přípravou podkladů vše zefektivnit a dosáhnout dřívějšího dokončení i lepší ceny.

Vzhled

Vzhled webu konzultuji se zákazníky a většinou nabízím tvorbu přímo na míru reflektující specifika zákazníka nebo využívám služby grafika. Pro levnější řešení nabízím využití hotových volně dostupných šablon.

Technologie a záruka

Pracuji výhradně s nástroji s otevřeným zdrojovým kódem, dostupnými pod některou ze svobodných licencí. Tyto tzv. open-source technologie zajišťují vysokou variabilitu, rozšiřitelnost i vysokou bezpečnost, neboť na vývoji těchto produktů se podílí velké množství vývojářů, návrhářů a bezpečnostních specialistů. Zákazník také není omezen v počtu uživatelů, záznamů v systému nebo v implementaci modulů.  Svobodná licence a bezplatný základ znamenají, že zákazník platí jen čas webdesignera/programátora.

K hotovému dílu poskytuji půlroční technickou podporu (u složitějších projektů), standardně pak dvouletou záruku na chyby, skryté vady nebo bezpečnostní problémy způsobené stavem díla v čas předání.

Použití technologií se svobodnou licencí, jejichž implementací se v ČR zabývají stovky lidí, zároveň znamená, že nejste omezeni na mne jako jediného dodavatele, ale můžete si kdykoliv najít jiného levnějšího či lepšího, pokud to uznáte za vhodné.

Teprve s open-source přichází pravá svoboda i odpovědnost...