Příprava a tvorba webu

Vytvořit dobrý web je mnohotvárná práce a v mnohém se podobá stavbě domu nebo – pochopitelněji pro ženy – zařizování bytu. Odráží se v něm Vaše představy, cíle a cit pro detaily. Neobejde se bez plánování, přímé práce (stavby, zařizování), odhalování nedostatků a jejich nápravy, rozšiřování nebo úprav podle momentálních potřeb a stejně jako dům nebo byt má i web svou životnost a někdy může být výhodnější ho opustit a postavit nový.

Albert Einstein kdysi prohlásil, že kdyby měl 1 hodinu na řešení určitého problému, na kterém by závisel jeho život, strávil by 40 minut jeho zkoumáním, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Tak i u tvorby webu je důležitá první část plánování, kdy je nutné si ujasnit, jaký web nebo aplikaci budete chtít, k čemu bude sloužit a koho má oslovit, v jakém časovém horizontu je potřeba a jak do toho všeho chcete být zapojeni.

Jednoduchý web nebo blog si dnes dokážete s minimálními znalostmi založit a spravovat sami, ale jak už to v životě bývá, co nic nestojí, za moc nestojí. K tomu, aby Vám web opravdu přinášel užitek (nejen peníze, ale třeba též dobrou prezentaci, pomoc při práci, oslovení návštěvníků), musíte strávit hodiny studiem technologií, chováním návštěvníků, zkoušením a hledáním řešení... Nebo vytvoření přenecháte odborníkům (dům si také většinou nenavrhujete sami a vyrobit si potřebný nábytek do bytu vyžaduje hodně času i zručnosti).

Pokud se na mne obrátíte, projdeme společně celým postupem tvorby, zjistíme odpovědi na základní otázky, zanalyzujeme situaci, přání a potřeby a následně Vám navrhnu nejvhodnější řešení (hosting, technologii, strukturu obsahu i vzhled). Z technologického hlediska platí, že je možné takřka vše, ne vždy to však bývá nejúčelnější. Tak příliš dlouho neváhejte a sjednejte si konzultaci...