Licence

Co jsou licence

Licence je právní termín, který vyjadřuje dovolení k nějaké činnosti. V oblasti IT se konkrétně myslí softwarové licence, které upravují podmínky k užití, kopírování, úpravě a šíření jednotlivých programů nebo celých programových balíků.

V oblasti softwaru v zásadě existují licence proprietární (komerční) a svobodné, přičemž nelze zaměňovat svobodné za „zdarma“. Proprietární licence mohou např. poskytovat program uživateli zdarma, ale omezují ho v ostatních bodech – program nemůžete dále šířit, prodávat, nemůžete zjišťovat, jak funguje, upravovat ho, používat kde chcete aj. To vše bývá zakázáno licenční smlouvou, která často obsahuje i různé vychytávky, kdy se ve prospěch autora produktu vzdáváte svých dat a fotografií, které do něj nahrajete.

Naopak svobodné, nebo též otevřené licence omezují uživatele jen v několika málo oblastech (např. způsobu šíření, uvádění autora díla).

Běžnou praxí je situace, kdy licenční podmínky užití odkliknete spolu s instalací programu nebo registrace do služby, aniž byste je četli (pravda, zrovna záživné a jednoduché čtení to není). To může vést k záměně freeware (software s uzavřenou licencí dostupný zdarma) s volným použitím programů u otevřených licencí a z právního hlediska následně k nelegálnímu jednání.

Problematika softwarových licencí

Mnoho živnostníků nebo neziskových organizací užívá kvůli snížení nákladů tzv. free antiviry nebo další freewarové programy pro správu souborů, úklid systému nebo grafiku. Velmi často ale nelegálně - většinu těchto programů lze volně používat jen pro domácí nebo nekomerční použití. Za komerční použití se však považuje každý počítač, na kterém běží software napomáhající zisku (např. CAD programy, skladová databáze ale i obyčejné firemní účetnictví). Uživatelé se tak nevědomky vystavují možnému právnímu postihu.

Dalším velkým prohřeškem jsou: užívání shareware - tzv. software na zkoušku - po uplynulé lhůtě, přenastavování systémového data, instalace „cracknutých“, nezakoupených programů od agilního zaměstnance nebo „toho, co nám dělá počítače“. Photoshop sloužící k úpravě pár fotografií, Autodesk pro návrhy rozmístění nábytku v bytě nebo kanceláři, „Autlúk“ a MS Office zdarma či neustále otravující Total Commander mohou vyjít pěkně draho, zvláště pokud se s některým zaměstnancem rozejdete ve zlém a on Vaši společnost udá...

V podstatě ke všem placeným programům však existují volně použitelné alternativy i pro komerční sféru, a to často kvalitnější nebo ergonomičtější. Nechte si poradit, provést kompletní audit nebo navrhnout bezpečné řešení!